पदमार्ग बूढीगण्डकीले ढाकेपछि जोखिम मलेर यात्रा गर्दै बटुवा ।

पदमार्ग बूढीगण्डकीले ढाकेपछि जोखिम मलेर यात्रा गर्दै बटुवा ।

पदमार्ग बूढीगण्डकीले ढाकेपछि जोखिम मलेर यात्रा गर्दै बटुवा । तस्वीर : वीरबल घले

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published. Required fields are marked *