Browsing: भीमसेन थापा गाउँपालिका

भीमसेन थापा गाउँपालिका
0

हाम्रो गोर्खा गोरखा । प्रधानाध्यापकलाई कुटिपिट गरेको आरोपमा गोरखाको एक विद्यालयको दुईदिनदेखि पठनपाठन ठप्प छ…