आहा! कती राम्रो निसराङ ताल

आहा! कती राम्रो निसराङ ताल , प्रकृतिको काँखमा अवस्थित गोरखा प्राकृतिक रुपमा निकै मनमोहक छ । आहा! कती राम्रो निसराङ ताल

आहा! कती राम्रो निसराङ ताल , प्रकृतिको काँखमा अवस्थित गोरखा प्राकृतिक रुपमा निकै मनमोहक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published. Required fields are marked *