त्रिपाल लगायतका सहायता सामग्री वितरण गर्दै व्यवसायी पराजुली ।

त्रिपाल लगायतका सहायता सामग्री वितरण गर्दै व्यवसायी पराजुली । तस्वीर : राजेन्द्र पराजुली ।

त्रिपाल लगायतका सहायता सामग्री वितरण गर्दै व्यवसायी पराजुली ।
तस्वीर : राजेन्द्र पराजुली ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published. Required fields are marked *