उपयोगी जानकारी

The real way to follow Khasibo
खसीबोका पालन गर्ने असली तरिका

रामेश्वरसिह पाण्डे नेपालमा प्रायः खसीबाख्राहरूलाई बन, जङ्लमा चराएर वा डाले घाँसका स्याउलाहरू खुआएर पालिन्छ । यस्ता रैथाने जातका घाँसपात तथा […]