भिमसेनथापा गाउँपालिका

गोरखाको भिमसेन थापा गाउँपालिका वडा नम्बर ८ स्थित बिर्सेपानी खानेपानी आयोजनाको निर्माणमा श्रमदान गर्दै स्थानीय ।
गोरखाको भिमसेन थापा गाउँपालिका वडा नम्बर ८ स्थित बिर्सेपानी खानेपानी आयोजनाको निर्माणमा श्रमदान गर्दै स्थानीय ।

गोरखाको भिमसेन थापा गाउँपालिका वडा नम्बर ८ स्थित बिर्सेपानी खानेपानी आयोजनाको निर्माणमा श्रमदान गर्दै स्थानीय । यो आयोजना करिब ८० […]

भिमसेन पार्क प्रवेशका लागि शुल्क लाग्ने
भिमसेन पार्क प्रवेशका लागि शुल्क लाग्ने

गोरखाको पीपलथोकमा रहेको भिमसेन पार्क प्रवेशका लागि शुल्क लाग्ने भएको छ । वडा कार्यालयको पहलमा भिमसेन थापा स्मारक पार्क संरक्षण […]