दैनिक तस्विरहरू

असुरक्षित सिद्व पाईला.........गोरखा दरर्बारको ठिक पूर्वमा रहेको सिद्व पाईला । केही उश्रृखल ब्यक्तिका कारण अहिले यो असुरक्षित भएको छ । गोरखा दरर्बार हेरचाह अडले समयमा नै ध्यान दिन जरुरी छ ।

तस्वीर :– कैलास बावु श्रेष्ठ/गोरखा

यसमा तपाईको प्रतिक्रिया

पछिल्ला तस्विरहरू
अघिल्ला तस्विरहरू