दैनिक तस्विरहरू

आँ क्या मज्जा टि टि.........गोरखाको ताक्लुङ्गको मास्कीछापमा रोकी राखेको जिपको अगाडी स्थानिय बालकले चारबाट बनेको गाडी गुढाउदै ।

तस्वीर :– कैलास बावु श्रेष्ठ/गोरखा

यसमा तपाईको प्रतिक्रिया

पछिल्ला तस्विरहरू
अघिल्ला तस्विरहरू