दैनिक तस्विरहरू

हाम्रो गाउँ राम्रो गाउँ............गोरखाको नामजुङ्गमा रहेको खड्का गाउँ तर यो तस्विरमा देखीएका गाउँमा भने नेवारहरुको बस्ती बाक्लो छ ।

तस्वीर :– कैलास बावु श्रेष्ठ/गोरखा

यसमा तपाईको प्रतिक्रिया

पछिल्ला तस्विरहरू
अघिल्ला तस्विरहरू